Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi és jogi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi szabályzat és tájékoztató a Debreczeni Attila által üzemeltetett https://cilinderesek.hu/ weboldal felhasználóinak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

A weboldal üzemeltetője és a személyes adatok kezelője azonos.

Adatkezelő megnevezése: Debreczeni Attila

Adatkezelő címe: 2045 Törökbálint Katona József utca 21.

Adatkezelő telefonszáma: +36-20-449-16-00

Adatkezelés helyszíne: Az Adatkezelő lakcíme

Adatkezelés nyilvántartási száma: folymatban

A tárhely szolgáltató elérhetőségei: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., Cégjegyzékszám: 01-09-968314)

Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatvédelmi nyilatkozat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (Nemzeti Adat­védelmi és Információszabadság Hatóság, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. , www.naih.hu) tájékoztatóit.

A Felhasználó jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul az Adatkezelőnek az Adatkezelési Szabályzat szerinti adatkezeléséhez.

Szerzői jogok

A weboldal teljes tartalma, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, szerzői jogvédelem alá esik. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a weboldal tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A weboldalon található tartalmak közlése, feldolgozása csak a weboldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet.

Adatvédelem

Jelen Adatvédelmi és jogi nyilatkozat (továbbiakban nyilatkozat) időbeli hatálya 2018. március 1.-től visszavonásig tart.
A nyilatkozat tárgyi hatálya kiterjed a Debreczeni Attila által folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
Személyes adat fogalma: az érintettel kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatkezelés jogalapja

A Weblap működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Felhasználó a hozzájárulást a Weblap hírlevél feliratkozás funkciójának igénybevételével, arra való megerősített feliratkozással adja meg. A Felhasználó hozzájárulást ad személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez (pl. Hírlevél, e-DM) való felhasználására, amely hozzájárulás bármikor korlátozás és indoklás nélkül külön-külön visszavonható az adatkezelőtől. A feliratkozás során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia teljes nevét és email címét. Ha szeretné akkro a telefonszámát is megadhataja a felhasználó amennyiebn a nbyereményjátékokon is elszeretne indulni. Az adatkezelés ezen adatokra terjed ki.

Hírlevél

Ha a Felhasználó szeretne a Debreczeni Attila szolgáltatásai igénybevételével, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, kizárólag azt az e-mail címet kéri el az Adatkezelő a Felhasználótól, amelyre a hírlevelet várja. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználók jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő hírlevele útján saját nevében reklámajánlatokkal keresse meg őket a hírlevél fogadására megadott elérhetőségein.
A Hírlevél feliratkozás un. double opt-in módszert alkalmaz, tehát az email cím megadása után egy megerősítő emailben is jóvá kell hagyni a feliratkozási szándékot. Így kiszűrhető, hogy más, illetéktelen személy egy idegen email címmel visszaélve írasson fel bárkit a Hírlevél szolgáltatásra. Azok a Felhasználók, akik úgy döntenek, hogy nem szeretnék tovább a hírleveleket kapni, a hírlevélben egy kattintással bármikor le tudnak iratkozni, illetve az Adatkezelő elérhetőségére küldött e-mail vagy postai üzenet segítségével lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

Adatkezelés nyilvántartási száma: folymatban van a beszerzése

Adatkezelés célja: Marketing, hírlevél küldésen keresztül marketing tevékenység

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám

Adatkezelés jogalapja: 2011.:CXII. tv. 5 § (1) a) érintett hozzájárulás

Adattárolás határideje: a hírlevélről történő leiratkozásig, de legkésőbb az adatkezelő megszűnéséig

Adatfeldolgozó: Active Campaign 222 S. Riverside Plz, Suite 810, Chicago IL 60606

Adattárolás módja: elektronikus

Az érintettek jogainak érvényesítése
Az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legrövidebb időn, belül írásban, közérthető formában választ ad.
Az érintett az adatkezelési eljárással kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

A Szolgáltató a Weblap működéséhez külső webanalitikai kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységüket.

A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. Adatvédelmi irányelvei https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

Nem személyhez kötött információkat korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadók.

Budapest, 2017. március 1.
Debreczeni Attila